TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Benediktiner Hell

Benediktiner Hell là một loại bia nhẹ được sản xuất bằng phương pháp sản xuất bia điển hình của vùng Bavaria. Với màu vàng óng và