TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

NGÔI NHÀ BIA CỦA CHÚNG TÔI

“Chúng tôi coi nhiệm vụ chính của mình là mang đến cho bạn một bầu không khí rất đặc biệt, dịch vụ chu đáo và

Sản phẩm & Trách nhiệm

Sản phẩm & Trách nhiệm Trong lĩnh vực Sản phẩm & Trách nhiệm, chúng tôi thúc đẩy mức tiêu thụ vừa phải thông qua việc

König Pilsener – THE KING OF BEER

Vua Pilsener của chúng ta. Đó là viết tắt của bia từ vùng Ruhr, được ủ bằng tất cả niềm đam mê của quê hương chúng