TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

  Tầm nhìn: Hatra Trade Corporation hướng đến phát triển thành tập đoàn Thương mại – Công nghệ – Dịch vụ hàng đầu Việt Nam