TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

THEO ĐUỔI

TUYÊN BỐ SỨ MỆNH

CHIA SẺ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, CHIA SẺ NIỀM TIN

Tập đoàn nhà máy bia Bitburger tập hợp các thương hiệu Bitburger, König Pilsener, Köstritzer, Licher và Benediktiner dưới một mái nhà – sau này hợp tác với Ettal Abbey. Chúng tôi muốn tiếp tục phát triển Tập đoàn nhà máy bia Bitburger một cách cẩn thận để đảm nhận vai trò dẫn đầu thị trường với tư cách là một doanh nghiệp gia đình độc lập, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động kinh doanh của các thế hệ chủ sở hữu tiếp theo. Chúng tôi đã đưa ra các hướng dẫn của công ty trong “Luật cơ bản của chúng tôi” . Chúng là nền tảng cho sự hợp tác của chúng ta và là nền tảng cho sự thành công của chúng ta.