TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

 

CHẤT LƯỢNG, TÍNH CÁ NHÂN
VÀ SỰ PHỐI HỢP

Nông nghiệp gần gũi với thiên nhiên và nghề trồng nho bền vững đang trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. CON NGƯỜI HÒA HÒA VỚI THIÊN NHIÊN. Cho và nhận trong một mối quan hệ lành mạnh. Đó là về sự hiểu biết về đất, có thể đọc được nhu cầu của nó và hỗ trợ nó bằng cách chăm sóc và cung cấp chất dinh dưỡng tự nhiên, đồng thời biết khi nào nên cho nó nghỉ ngơi.

Đó là việc đồng hành cùng cây nho trong quá trình phát triển, quản lý lá thích hợp, giảm năng suất trong những tháng mùa hè gay gắt để giảm bớt căng thẳng cho cây nho và cuối cùng là thời điểm hoàn hảo để thu hoạch nho. Đó là tất cả về CHI TIẾT. Tương tự như vậy với việc ủ Vang trong tầng hầm. Bởi vì cấu trúc cơ bản của rượu vang đã có sẵn và không thể thay đổi bằng hành động thu hoạch.

Trong hầm, chúng tôi không can thiệp gì cả, cuối cùng tất cả chỉ là quyết định làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất những gì thiên nhiên đã ban tặng cho chúng tôi trong quá trình phát triển. Thùng nào phù hợp với loại rượu nào, quá trình trưởng thành sẽ kéo dài bao lâu và các thành phần rượu riêng lẻ cuối cùng được kết hợp với nhau như thế nào.

Rượu vang của chúng tôi đứng vững và luôn đại diện cho chất lượng, cá tính. RHEINHESSISCHERIESINGE hoàn toàn độc đáo và mục tiêu là có thể bảo tồn tài sản văn hóa này và cảnh quan, những vườn nho nơi nho của chúng tôi phát triển, cho các THẾ HỆ tương lai .