TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

LICHER – BIA VIẾT NÊN LỊCH SỬ

Trong hơn 150 năm, nhà máy bia tư nhân Licher Jhring-Melchior đã đại diện cho cách thưởng thức bia tự nhiên tốt nhất từ ​​trung

NGÔI NHÀ BIA CỦA CHÚNG TÔI

“Chúng tôi coi nhiệm vụ chính của mình là mang đến cho bạn một bầu không khí rất đặc biệt, dịch vụ chu đáo và