TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Thuê và cho thuê mặt bằng

HT Brothers Việt Nam có các mặt bằng cho thuê làm văn phòng, đại diện và dịa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, caffe