TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

NHÀ MÁY BIA ĐEN KÖSTRITZER TỪ 1543

LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TÔI Nguyên liệu hạng nhất, công thức độc đáo và truyền thống nấu bia đầy đam mê: Köstritzer đại diện cho

NHÃN HIỆU BIA CRAFTWERK

Trong mười năm, các nhà sản xuất Craftwerk Brewing đã diễn giải các loại bia truyền thống và quốc tế theo một cách mới, hiện

E – Catalogue 2023 tải tại đây

Thoerle_brochure_22; Crew Republic Sortiment 2023; Catalogues Rossmann Vietnam; Catalogues Beer House 2023; Catalogue Fruchtbar;01 Bitburger 2023_en; 02-Benediktiner-Weissbrau-2023_en 04-Kostritzer-2023_en (1)