TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

ROSSMANN từ năm 1972 đến nay

Là người phát minh ra hiệu thuốc ở Đức, Dirk Roßmann đã mở “chợ bán hàng hiệu thuốc” đầu tiên ở Hanover vào năm 1972. Ngày