TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

TRÀ CÀ GAI LEO PHÚC THỌ

Trà Cà gai leo túi lọc.   Ngay từ những năm 1980, cây cà gai leo đã được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan