TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Được thành lập vào năm 1858, theo truyền thống, hành động có trách nhiệm và bền vững có tầm quan trọng rất lớn đối với nhà máy bia König. Để làm nên những loại bia cao cấp của chúng tôi, tính bền vững là một phần trong khái niệm kinh doanh để thành công của chúng tôi.

Trách nhiệm của chúng tôi

Chỉ có hoa bia tốt nhất cho bia sau giờ làm việc của bạn.

Hành động bền vững tại nhà máy bia König

Chúng tôi đã làm việc cùng với các thương hiệu Bitburger, Köstritzer và Licher dưới sự bảo trợ của Bitburger Braugruppe kể từ năm 2007 để phát triển bền vững hơn. Chiến lược của chúng tôi tập trung vào bốn lĩnh vực hành động Khí hậu & Tài nguyên, Công việc & Tương lai, Sản phẩm & Trách nhiệm và Cam kết & Khu vực. Để ghi lại tiến trình của chúng tôi, chúng tôi đã thường xuyên xuất bản báo cáo phát triển bền vững kể từ năm 2013.

Vào năm 2013, tập đoàn sản xuất bia là công ty đầu tiên trong ngành được Trung tâm Quản lý Doanh nghiệp Bền vững (ZNU) tại Đại học Witten/Herdecke chứng nhận thực hiện nhất quán các biện pháp bền vững theo tiêu chuẩn “Quản lý Bền vững” .

Khí hậu & Tài nguyên

Trong lĩnh vực này, chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng năng lượng và nước có trách nhiệm và giảm lượng khí thải CO2.

Tập đoàn nhà máy bia Bitburger đã sản xuất bia trung hòa với khí hậu tại tất cả các địa điểm của mình kể từ cuối năm 2020. Nó đã đạt được điều này bằng cách chủ yếu tránh và giảm lượng khí thải. Lượng khí thải còn lại không thể tránh khỏi về mặt kỹ thuật sẽ được bù đắp. Một cột mốc đặc biệt tại König-Brauerei: Thông qua dự án đổi mới bảo vệ khí hậu với E.ON và thyssenkrupp Steel, chúng tôi sẽ tiếp tục giảm đáng kể lượng khí thải CO2 hiện tại từ mùa thu năm 2022. Nhiệt thải công nghiệp từ thyssenkrupp sau đó sẽ được đưa vào nhà máy bia König thông qua một dây chuyền vận chuyển hơi nước mới do E.ON quản lý để cung cấp năng lượng nhiệt cần thiết cho các quy trình của nhà máy bia. Kết quả là chúng tôi giảm được khoảng 75% lượng khí thải CO2. Tất cả các quy trình sản xuất bia cần năng lượng dưới dạng nhiệt.