TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Sản phẩm & Trách nhiệm

Trong lĩnh vực Sản phẩm & Trách nhiệm, chúng tôi thúc đẩy mức tiêu thụ vừa phải thông qua việc tiếp thị có trách nhiệm các sản phẩm của mình và tích cực chống lại việc lạm dụng rượu.

” Quy tắc tiếp thị sản phẩm có trách nhiệm ” của chúng tôi, ngoài các yêu cầu pháp lý, quy định chính xác những thông điệp quảng cáo và nhóm mục tiêu nào là điều cấm kỵ đối với các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng cam kết tuân thủ điều độ khi tham gia giao thông như một phần của sáng kiến ​​“Không uống rượu bia và lái xe”. Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện kiểm tra và phê duyệt các chiến dịch quảng cáo của mình bởi Hiệp hội Trung ương của ngành Quảng cáo Đức (ZAW).