TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Bitburger Bierhaus là một quán bia hiện đại và là nhà của Bitburger Pils và Benediktiner Weissbier!