TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

ANH ĐÀO KOSTRITZ – BIA TRÁI CÂY

BIA ĐEN KOSTRITZ Loại bia đen phổ biến nhất của Đức với đặc điểm không thể so sánh được. Mạch nha là thành phần chính

LICHER – BIA VIẾT NÊN LỊCH SỬ

Trong hơn 150 năm, nhà máy bia tư nhân Licher Jhring-Melchior đã đại diện cho cách thưởng thức bia tự nhiên tốt nhất từ ​​trung

NHÀ MÁY BIA ĐEN KÖSTRITZER TỪ 1543

LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TÔI Nguyên liệu hạng nhất, công thức độc đáo và truyền thống nấu bia đầy đam mê: Köstritzer đại diện cho

NHÃN HIỆU BIA CRAFTWERK

Trong mười năm, các nhà sản xuất Craftwerk Brewing đã diễn giải các loại bia truyền thống và quốc tế theo một cách mới, hiện