TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TÔI

Tổ tiên của chúng tôi đã tham gia vào nghề trồng nho từ thế kỷ 16. Kể từ năm 2006, chúng tôi, Christoph và Johannes Thörle,