TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

HT Brothers Việt Nam có các mặt bằng cho thuê làm văn phòng, đại diện và dịa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, caffe tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với nhà đầu tư, đơn vị có mặt bằng, tòa nhà trống để triển khai mô hình thuê và cho thuê lại, nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có và đáp ứng nhu cầu thuê mặt bằng của đối tác đến từ Châu Âu và tại Việt Nam.