TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Hatra Trade Corporation hợp tác với tập đoàn Bitburger Group để nhập nhẩu và phân đối độc quyền tại Việt Nam và Đông Dương các sản phẩm bia như Bitburger, Köstritzer, König Pilsener, Licher, Benediktiner. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với nhà đầu tư, nhà phân phối bán lẻ để nhập khẩu và phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam.