TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Chủ đề về tính bền vững đã được thiết lập một cách có chiến lược và có phương pháp trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi.

Các công ty thành viên của chúng tôi tuân thủ quy định và thúc đẩy cải tiến liên tục liên quan đến các nguyên tắc và yêu cầu của “Quy tắc ứng xử dành cho đối tác kinh doanh”. Ngoài các tiêu chí về thủ tục, kinh tế và kỹ thuật, chúng tôi cũng quan tâm đến các khía cạnh xã hội và sinh thái như quyền con người, điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường trong các hoạt động kinh doanh, mua sắm của mình.

Bất chấp những hoàn cảnh bất lợi trong những năm gần đây, chúng tôi có sức mạnh kinh tế để thực hiện những thay đổi cần thiết và tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình. Chúng tôi đã có một bước tiến lớn trong lĩnh vực số hóa. Với Chương trình kỹ thuật số từ 2019, chúng tôi đã đặt nền tảng chiến lược cho sự phát triển doanh nghiệp kỹ thuật số bền vững và thành công. Các quy trình kỹ thuật số mới cho phép đạt được tiến bộ vượt bậc cho nhiều lĩnh vực của công ty như phân phối, bán lẻ, marketing. Ngoài ra, chúng tôi đang ngày càng nỗ lực mở rộng các kênh bán hàng kỹ thuật số và truyền thông kỹ thuật số để tìm hiểu và hiểu rõ hơn về khách hàng cũng như người tiêu dùng của mình cũng như tiếp cận họ theo cách có mục tiêu. Đối với tất cả các chủ đề kỹ thuật số, chúng tôi đưa nhân viên đi đào tạo, truyền đạt cho họ sự hiểu biết về số hóa và cung cấp nhiều hỗ trợ trong việc xử lý các phương pháp và công cụ mới. Là một doanh nghiệp gia đình, chúng tôi có nhiều vị trí tốt và có thể phát triển chuyên nghiệp hơn nữa chủ đề tương lai này.