TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Lễ ra mắt Hiệp hội các nhà Đầu tư Việt Nam tại Đức tại Hà Nội tháng 5 năm 2019.