TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Khảo sát vùng nguyên liệu trồng Nho và Cherry tại Bang Rheiland-Pfalz, Cộng hòa liên bang Đức, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất Vang Riesling tại Đức.