TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Hatra Trade Corporation xuất khẩu may mặc đến thị trường Đức và Châu Âu