TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Hatra Germany GmbH là công ty thành viên của Hatra Trade Corporation. Công ty đã hợp tác với các hãng Vang truyền thống có lịch sử hàng trăm năm của Đức như Rappenhof, Thörle, để sản xuất Vang thương hiệu riêng cho thị trường Việt Nam.