TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Hatra Trade Corporation thường xuyên tổ chức các đoàn doanh nghiệp xúc tiến thương mại tại Cộng hòa Liên Bang Đức và Châu Âu. Tham quan, khảo sát các dự án đầu tư, sản phẩm tiềm năng để nhập khẩu và phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam và Asean. Những chuyến thực địa tại thị trường Đức giúp các doanh nghiệp Việt Nam có cách nhìn và đánh giá chính xác nhất về thị trường và phát triển sản phẩm mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.