TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Bitburger Bierhaus là một quán rượu hiện đại và là nhà của Bitburger Pils và Benediktiner Weissbier!

Tại Bitburger Bierhaus, chúng tôi có: