TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Có thể bạn đã biết Bitburger 0,0% Pilsner nổi tiếng của chúng tôi. Nhưng có một sản phẩm mới trong dòng sản phẩm của chúng tôi: Bitburger 0,0% Herb.