TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

Chúng tôi hợp tác, đầu tư cùng các doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức để nghiên cứu phát triển nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, đồ uống và sản xuất các sản phẩm đồ uống như bia và rượu Vang để xuất khẩu sang các nước.